Ὁ καιρὸς ΤΩΡΑ

Ὁ καιρὸς στὸ χωριὸ σὲ πραγματικὸ χρόνο, ἀπὸ τὸ λογισμικὸ τοῦ σταθμοῦ Weather Link.

Τὰ εἰκονίδια ἀνανεώνονται ἀνὰ 10 λεπτά.

Σὲ περίπτωσι ποὺ ἕνα ἢ περισσότερα εἰκονίδια δὲν φορτώνει/ώνουν σωστὰ γιατὶ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀνανεώνεται/ώνονται στὸν server, ἀναμείνατε 2 λεπτὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία καὶ κάντε ἀνανέωσι τῆς σελίδας!

 

OutsideTemp Thw DewPoint OutsideHumidity Barometer.
Θερμοκρασία Φαινομ. θερμοκρασία Σημεῖο Δρόσου Σχετικὴ Ὑγρασία Βαρόμετρο

 

WindDirection

WindSpeed 10MinAvgWindSpeed WindChill
Κατεύθυνσι Ἀνέμου Ταχύτητα Ἀνέμου καὶ Ῥιπῆς Μέσος Ὄρος 10λέπτου Αἴσθησι Ψύχους

 

RainRate Rain RainStorm MonthlyRain YearlyRain
Ῥαγδαιότητα Ὑετοῦ Ὑετὸς ἠμέρας Ὑετὸς κακοκαιρίας Ὑετὸς μηνός Ὑετὸς ἔτους

 

Ἐπίσης, παρακάτω, ἡ ζωντανὴ ἐξέλιξι τοῦ καιροῦ, μὲ ἀνανέωσι ἀνὰ 8 δευτερόλεπτα τῶν ἐνδείξεων τῶν ὀργάνων, μέσα ἀπὸ τὸ λογισμικὸ Weather Display καὶ τοῦ προσθέτου WD LIVE, ὅπως ἀπεικονίζεται καὶ στὴν ἀρχικὴ σελίδα.

  • Pinterest