Περὶ τῆς πρώτης κάμερας

Ἡ θέσι τῆς πρώτης κάμερας, ἀπὸ τὴν ὁποῖα βλέπετε σήμερα βίντεο σὲ πραγματικὸ χρόνο, ἦταν οὐσιαστικὰ τὸ πρῶτο σημεῖο ἀπ' τὸ ὁποῖο ξεκίνησε ἡ ὅλη μας προσπάθεια. Ἐκεῖ, τέλη Φεβρουαρίου τοῦ 2009, βάσει ἑνὸς τρελοῦ καὶ -ἐν πολλοῖς- παρακινδυνευμένου σχεδίου, γιὰ πρώτη φορὰ στήσαμε δικτυακὴ κάμερα, τὴν -ἀπλοϊκὴ καὶ ξεπερασμένη πιά- Vivotek IP-7131, μὲ ἀνάλυσι εἰκόνας 640 x 480 px, μέσα στὸ θερμαινόμενο/ψυχόμενο ἐξωτερικὸ κουτὶ TPH-2000 τῆς TRANSPAC, καὶ -κατόπιν τῆς (εὐτυχοῦς!) διαπίστωσης ὅτι τὸ δίκτυο τῆς cosmote ὑποστήριζε τὸ ἐγχείρημα καὶ τὸ «Internet on the go» εἶχε ταχύτητα σχετικῶς καλὴ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη- μπορέσαμε, τὴν Κυριακὴ 22 Φεβρουαρίου 2009, καὶ ἐκπέμψαμε γιὰ πρώτη φορὰ στατικὲς ζωντανὲς εἰκόνες μὲ ἀνανέωσι ἀνὰ 3 λεπτά ἀπὸ τὸ Γαρδίκι, χωρὶς μεσολάβησι ὑπολογιστή, ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴ δικτυακὴ κάμερα στὸ ῥούτερ τῆς κοσμοτὲ καὶ στὸ διαδίκτυο. Οἱ εἰκόνες ἀποστέλλονταν στὸν ἰστοτόπο τῆς Ἀδελφότητας Γαρδικιωτῶν Ἀθήνας, adelfotisgardikioton.gr, ὁ ὁποῖος ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, «ἔπεσε» πολλαπλῶς τὶς πρῶτες μέρες, λόγῳ αὐξημένης ἐπισκεψιμότητας, εἰδικὰ στὶς 7-9 Μαρτίου, ὁπότε εἴδαμε τὸ πρῶτο χιόνι νὰ πέφτει  πυκνό, ζωντανᾶ στὸ χωριό, γεγονὸς πρωτόγνωρο.

Ἔκτοτε, μὲ σκοπὸ νὰ ἔχουμε συνεχῶς on line τὴν κάμερα, ζήσαμε ἐμπειρίες πολλές. Ἕνα τέτοιο πρωτόγνωρο ἐγχείρημα, νὰ δουλεύει δηλαδὴ τὸ ὅλο μας σύστημα καὶ νὰ παραμένει συνεδεδεμένο στο ἴντερνετ χωρὶς ἀνθρώπινη παρέμβασι -καὶ πολλὲς φορὲς καὶ μὲ ἐντελῶς ἔρημο τὸ χωριό καὶ καμμία δυνατότητα ἐπὶ τόπου παρέμβασης- ἦταν ἀπολύτως λογικὸ νὰ μᾶς αἰφνιδιάσει πολλὲς φορὲς καὶ νὰ μᾶς μάθει ἀρκετά. Οἱ -παρατεταμένες πολλὲς φορὲς- διακοπὲς ῥεύματος, οἱ ἀκραῖες συνθῆκες ψύχους, τὰ ἔντονα φαινόμενα, ἀλλὰ καὶ διάφορες ἰδιαιτερότητες τῆς δικτυακῆς κάμερας καὶ τῆς λογικῆς τοῦ δικτύου, μὰς ἀνάγκασαν νὰ ἐπινοήσουμε διάφορους αὐτοματισμούς, μέχρι νὰ ἔρθει τὸ ὅλο σύστημα στὴ σημερινή του μορφή.

DSC01729Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἄλλωστε, ἦρθε καὶ ἡ ἐγκατάστασι τοῦ σταθμοῦ, ἕνα χρόνο ἀργότερα περίπου, ἐγκαταστάθηκε ὑπολογιστὴς πλέον, ἀναβαθμίστηκε σταδιακᾶ καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ δικτύου σὲ πολὺ καλὸ 3G· ὅλα αὐτὰ ἔδωσαν τὴ δυνατότητα γιὰ ἀλλαγὲς καὶ ἀναβαθμίσεις καὶ στὰ τῆς κάμερας, μὲ κορυφαία στιγμὴ τὴν ἀλλαγὴ σὲ κάμερα μὲ ὑψηλῆς εὐκρινείας (MPixel) εἰκόνα, τὸ φθινόπωρο τοῦ 2012, τὴν IP-8161 τῆς VIVOTEK, καθῶς ἡ παλιὰ πλέον δὲν κάλυπτε στὸ ἐλάχιστο τὶς νέες αὐξημένες ἀνάγκες. Ἡ νέα πλέον κάμερα ἔδινε ἀσύγκριτα περισσότερες δυνατότητες· ἔχοντας ὑψηλῆς ποιότητας ῥυθμιζόμενο φακό, προσέφερε μιὰ πανοραμικὴ εἰκόνα τοῦ χωριοῦ πολὺ καλῆς ποιότητας, ἐνῶ τὸ ἐπαγγελματικοῦ ἐπιπέδου λογισμικό της καὶ ἡ ἰδιότητά της ὡς κάμερας ἠμέρας καὶ νυκτός, μᾶς ἐπέτρεπαν πλέον, ἀφενὸς τὴν ἐγκατάστασι καινούργιου κλωβοῦ μὲ ὑπέρυθρες γιὰ ἄριστη νυκτερινὴ εἰκόνα, ἀφετέρου τὴν λήψη ζωντανοῦ βίντεο (καὶ ὄχι μόνο στατικῶν εἰκόνων), ὅταν βέβαια ἡ ἐπίγεια εύρυζωνικὴ σύνδεσι θὰ ἔφτανε στὸ χωριό.

Καὶ ἡ στιγμὴ αὐτὴ ἔφτασε ἀρχὲς τοῦ 2014!…

Mὲ τὸ ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἐνεργοποίησι τῆς DSL γραμμῆς μας, καὶ εἴχαμε πλέον ἀπεριόριστο ὄγκο δεδομένων νὰ ἀνεβάζουμε μὲ ταχύτητα 4 Mbps, γυρίζαμε ὀριστικᾶ σελίδα, καὶ μιὰ νέα περίοδος γιὰ τὸ ἐγχείρημά μας ἦταν ἤδη σὲ ἐξέλιξι. Νέο, θερμαινόμενο/ψυχόμενο, μὰ καὶ μὲ ὑπέρυθρο φωτισμὸ καὶ αἰσθητῆρα ἠμέρας/νυκτός, κουτί, τὸ AE-233 τῆς VIVOTEK, ἀντικατέστησε τὸ παλαιό, ἔτοιμο νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν ἴδια κάμερα (ΙP8161), ποὺ ὅμως πλέον θὰ ἀνέβαζε στὸ ἴντερνετ βίντεο σὲ πραγματικὸ χρόνο, ὅλο τὸ 24ωρο!

Ἡ νέα πλέον γραμμὴ προσφέρει ἀσύγκριτη σταθερότητα σύνδεσης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀναβάθμισή της στὸ μέλλον, ἐλπίζουμε σὲ ἀκόμα καλύτερης ἀνάλυσης βίντεο, μὲ περισσότερα frames/sec, πραγματικὰ σὰν νὰ εἶναι κανεῖς μὲ τὰ ἴδια τοῦ τὰ μάτια στὸ χωριό!

Tύπος IP κάμερας: VIVOTEK IP-8161
Tύπος housing κάμερας: VIVOTEK AE-233 (AE2101,TPH6600-324/HF)/900010201Z
Ἀνάλυσι video: 640 x 480 pixels - 7fps - 768Kbps - Ἀνάλυσι στατικῆς εἰκόνος: 1280 x 960 pixels
Ἀκριβὴς θέσι πρώτης κάμερας:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 39° 32' 33.7178" Β (deg min sec), 39.542699397926825° (decimal)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 21° 15' 28.097" Α (deg min sec), 21.257804656622284° (decimal)
Ὑψόμετρο: 1105 m (3625 πόδια)
Κατεύθυνσι θέασης: Νότια - Νοτιοδυτικά
Ὀπτικὸ πεδίο θέασης:
cam1 map thumbcam1 geo thumb

  • Pinterest