Ἀναφορὲς βλαβῶν

Παρὰ τὴν ἐπίπονη προσπάθειά μας ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, τὸ ὅλο σύστημα μὰ κυρίως ὁ μετεωρολογικὸς σταθμὸς τοῦ χωριοῦ μας νὰ εἶναι συνεχῶς συνδεδεμένος ζωντανᾶ στὸ δίκτυο, ἢ τουλάχιστον νὰ καταγράφει ἀδιαλείπτως μετεωρολογικὰ δεδομένα, διάφορες βλάβες καὶ διακοπὲς εἶτε στὸ hardware τοῦ σταθμοῦ (κυρίως στὴν ἐξωτερικὴ μονάδα - ISS) εἶτε στὴν ἠλεκτροδότησι, προκάλεσαν κάποια κενὰ δεδομένων. Ἀναμενόμενο, βεβαίως, γιὰ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα, μιὰ τέτοια αὐτοματοποιημένη ἐγκατάστασι ποὺ ἦταν ἀπρόβλεπτη πολλὲς φορές· καὶ μᾶς ἔμαθε πολλά. Ὀφείλουμε, στὸ σημεῖο αὐτό, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐρευνῶν Περιβάλλοντος καὶ Βιώσιμης Ἀνάπτυξης τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν, καὶ τὸν διευθυντὴ ἐρευνητὴ μετεωρολόγο Κωσταντῖνο Λαγουβάρδο προσωπικᾶ, γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασι τόσο σὲ ἐπίπεδο τεχνογνωσίας ὄσο καὶ ὑλικοῦ, καθῶς οὐσιαστικᾶ πῆραν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τους τὸ σταθμὸ καὶ ἔκαναν τὰ πάντα γιὰ τὴν ἄμεση ἀποκατάστασι τῶν προβλημάτων καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία του. Πλέον, μὲ ὅλες τὶς βελτιώσεις - προσθῆκες, ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατότητα ἄμεσης κινητοποίησης ἑνὸς πολύτιμου δικτύου συνεργατῶν (πλέον μόνιμοι κάτοικοι κάποιοι) στὴν ὀρεινὴ πατρίδα, πιστεύουμε ὅτι δὲν θὰ ἔχουμε ἄλλα τέτοια κένα.

Παρακάτω μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἀναλυτικᾶ τὶς βλάβες αὐτὲς καὶ τὰ κενᾶ δεδομένων τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ πιθανὲς βλάβες στὸ μέλλον.

 

27/2/2012  Ἀπώλεια δεδομένων ὑετοῦ, 7 - 26/2
 27/11/2012 Ἀπώλεια δεδομένων, 23-26/11 
3/11/2012  Ἀπώλεια δεδομένων ἀνέμου, 28/10 ἕως 2/11
 18/8/2012 Ἀπώλεια ὅλων τῶν δεδομένων, 16/5 ἕως 18/8 
24/4/2012 Βλάβη ἀνεμομέτρου, 15 - 24/4
22/12/2011 Μερικὴ ἀπώλεια δεδομένων ὑετοῦ (ἐπὶ χιονοπτώσεως), 21-22/12
2/12/2010 Ἀπώλεια ὅλων τῶν δεδομένων πλὴν ὑετοῦ, 28/11 ἕως 2/12
27/11/2010 Ἀπώλεια ὅλων τῶν δεδομένων, 27/11
6/11/2010  Ἀπώλεια δεδομένων ἀνέμου, 5 - 6/11
21/3/2010 Ἀπώλεια ὅλων τῶν δεδομένων, 11 - 21/3
6/2/2010 Ἀπώλεια ὅλων τῶν δεδομένων, 26/1 ἕως 6/2 

 

 

  • Pinterest